– Alt annet enn «veien» videre ?

– Ballen ligger ikke hos en uskyldig «tredjepart» som med grunneierrett og flertall prøver å sikre løypa på veien, skriver ordførerens tidligere alliansepartnere.

Hans Petter Reitan, Damien Reitan (10). Børge Sved, Mattis Heggem Abelsen, Vibeke Heggem. Marte Teige og Gunn Teige. Gjevilvassdalen påske 2019.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Skrevet av

Haakon Nordseth ,Oppdal Venstre Ingvild Vikan, Oppdal SV Arne Rønning, Oppdal MDG


Etter et spetakkel uten sidestykke, og ei splitta bygd står vi her. Tusenvis av bortkastede timer, millioner av kroner svidd av, fortvilelse, sinne, sorg, trass og utallige løsningsforsøk. Vi har vært gjennom rettsaker nok til å finansiere et helt kull med advokater. Resultat. Brøyteretten som er trumfet igjennom av et mindretall av grunneirene, er fortsatt kun forankret i en svak jordskiftedom, og ingenting mer. Mer hellig er faktisk ikke retten til å brøyte Norges mest omtalte grusvei.

Så skjer det utrolige. SP med ordføreren i spissen sier at løsningen ligger hos de andre grunneierne, og freder de som vil brøyte veien. Har de med rett til å brøyte sterkere rettigheter enn de andre eierne av veien? Mener SP de andre nå skal stå med lua i hånda og avgi grunn til urealiserbare alternative skiløyper?

Det er ikke nok med at SP og ordføreren tok parti med et lite mindretall grunneiere i rettsaken mot egen kommune. Nå skyver de ansvaret for å finne løsningen på problemet de selv har vedtatt over på andre, og det på den gruppen grunneiere som kjempet på kommunens side i rettsaken. Dette er langt ut over vår fatteevne.

Retten til å brøyte fratar da vel ikke grunneierne ansvar for å finne løsning på denne evigvarende opprivende konflikten. Har ikke de på lik linje med alle oss andre i Oppdal et ansvar for fellesskapet. Eller er de en sårbar ressurssvak gruppe som trenger særskilt beskyttelse av en ordfører?

Vi har hørt om nasjonalpark, naturreservat og landskapsvern. Men dette vernet av en grusvei med tilhørende brøytere. Det er helt nytt for oss.

De som på selvstendig grunnlag velger å brøyte bort skiløypa med egne monitære interesser som grunn, har ingen, vi gjentar ingen sterkere forankrede rettigheter enn de som i fortvilelse tviholder på egen grunneierrett, for å sikre det lille lokalsammfunnet vårt dette smykke av ei skiløype på veien .

Hva er det SP og ordføreren ser, som ikke vi og mange med oss ser hos brøyterne. Hva er det som gjør at de trenger særskilt beskyttelse i et sunt oppegående lokaldemokrati?

Vi våger å påstå at det å regulere veien til skiløype om vinteren, ikke var en ureflektert handling fra en flokk politikere med alvorlige fritidsproblemer. Det var rett og slett en siste utvei, og et gjennomprøvd verktøy. Vi prater om en helt ordinær reguleringsplan.

Dere i SP har kjempet med nebb og klør fra dag en for å stoppe denne reguleringsplanen, og med det skiløypa. Dere har lyktes. Nå ligger ballen hos dere og seierherrene deres. Den ligger ikke hos en uskyldig tredjepart. De som med flertall og sin grunneierrett solid forankret i selve grunnlovens paragraf 105, prøver å sikre den umistelige løypa vi har hatt på veien i 40 år.


Haakon Nordseth ,Oppdal Venstre

Ingvild Vikan, Oppdal SV

Arne Rønning, Oppdal MDG