«Velger å samarbeide fra sak til sak»

Lederne i Oppdal KrF kommenterer ordføreren nyttårsintervju i OPP og sier de ikke kjenner til samtaler om en ny politisk allianse i oppdalspolitikken.

Alf Morten Olsen (KrF) da avtalen med Sp, SV og Venstre ble underskrevet for et drøyt år siden.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Presisering angående samtaler om allianser

Vi leser i nyttårsintervjuet med ordfører Geir Arild Espnes at det foregår samtaler mellom Høyre, SP og KrF.

Følgende sitat står å lese; «Sp-leder Arnt Nerhoel har tidligere bekreftet overfor OPP at det jobbes med å få på plass et nytt samarbeid ut valgperioden, men i følge Espnes er det ennå ingen avtale på plass med noen partier. – Det gjennomføres samtaler med Høyre og KrF med tanke på et samarbeid, men ingenting er klart. Et forpliktende samarbeid gir forutsigbarhet i arbeidet med både handlingsplan og budsjett og gjør det lettere å styre, mener Espnes.»

Vi i KrF har hatt én samtale med SP, ikke lenge etter at SV og V valgte å trekke seg fra alliansen. Vi i KrF slo da fast at vi ikke hadde noen allianse å trekke oss i fra, men at alliansen var opphørt, i og med at to av fire avtaleparter hadde trukket seg. For oss var det greit å få snakka med SP om det bruddet som ble, og se om det kunne finnes andre løsninger for samarbeid.

Samtidig hadde vi tidligere samarbeidet om å vedta handlingsplanen, og dermed var det også naturlig å støtte opp om budsjettet som var basert på vedtak gjort gjennom handlingsplanen.

Bortsett fra det vet ikke vi noe mere om noen ny allianse, og velger å samarbeide fra sak til sak med de som støtter våre synspunkter i de ulike sakene vi behandler.

For Oppdal KrF; Else Morken og Morten Olsen