Det er skremmende at hensynet til mennesker betyr så lite

Utrolig merkelig lesning å følge med på lokalpolitikken i hyttekommunen min.
Meninger

Skrevet av Ingun Rosten Larsen

I jula kom det nye vedtaket fra Rennebu Kommune i min e-boks. Der kunne jeg se hva politikerne på møtet den 10.12. hadde kommet fram til når det gjaldt trasevalget for E6 forbi Ulsberg. Utrolig merkelig lesning for meg som bor i Sandefjord å følge med på lokalpolitikken i hyttekommunen min. For Rennebu har vel blitt en hyttekommune?


Omdiskutert planprogram vedtatt: Kommunestyret går for Nye Veiers forslag

Digitalt kommunestyre vedtok mot to stemmer å følge utbyggers forslag til trasè E6 Nedgård-Toset.

 

I likhet med Sandefjord, som også er en slags hyttekommune, i alle fall på sommeren da befolkningen i byen øker med det to tre ganger innbyggertallet, kan jeg se elementer fra mitt politiske liv. Jeg var medlem av Plan- og Bygningsutvalget i Sandefjord og vet litt om forhold som kan spille inn  i mange saker.


Først vil jeg si litt om traseen som ble forlatt i desembermøtet. Det er den korteste veien. Den er godkjent to ganger og de kan starte bygging med maskiner og utstyr for en ny framtidsrettet vei. Den holder alle krav. Eiendommer er innløst for mange millioner og veien kan lages for fart på 110 km, hvis det er ønskelig. Mye av veien vil dessuten - og dette er viktig -  den vil ikke berøre urørt natur. Den eksisterende traseen vil kunne bygges ut i 110 standard for trafikken. Gjenbruk anbefales fra flere hold, også når det gjelder veier.  Det er ikke bare å legge ny og urørt natur under asfalt. Og hvorfor er det viktig å bevare natur i Norge?


Traseen som ble godkjent er ønsket flyttet opp i rekreasjonsområdet for bygdefolket og hyttebeboere.  Det er store arealer som blir tatt til veien og ikke minst skjærer seg gjennom et landskap og hindrer fri ferdsel til utmark og fjellområder. Det gjelder først og fremst inngripen i menneskelige kvaliteter, noe som ikke ligger særlig høyt oppe på skalaen for veibygging for Nye Veier. Vi må tåle støy og støv. Noe som virkelig er satt fokus på nå er type landskap som blir ødelagt. Området som vil ødelegges fullstendig er myr og et lite vassdrag. Konsekvensene av å grave ut myr er større enn tidligere tatt høyde for. Myr hindrer oversvømmelser da den lagrer vann og ikke minst binder den CO2 som vi har noen alvorlige mål å forholde oss til. Kan ikke se at konsekvensene er spesifisert verken fra kommunen  eller Nye Veier. To ting som ikke betyr noe ser det ut for. Det tredje er at veien ser ut til å bli for smal der Jønnåa går. Veibredden må nok innsnevres. Er det så framtidsrettet når vi ser at all ferdsel med små og ikke minst store biler med diverse last vil gå her mellom sør og nord?

Det fjerde jeg kan ta med i dette er ødeleggelsen av et hyttefelt med fine hytter og næringsgrunnlag i bygda.

Hva tenker politikerne på?

Jeg kan bare gjette ut i fra egen erfaring fra politikken i min hjemby. Er det folk med spesielle interesser som sitter og drar i noen tråder her? Er det flere som bygger hytter som vil fjerne konkurrenter?


Da jeg var politiker så var jeg inderlig fornøyd for at jeg ikke var sandefjording. Jeg hadde ingen relasjoner eller folk som jeg var knyttet til gjennom næring eller andre sammenhenger der det kunne være lett å skli ut i hengemyra. Ofte har jeg tenkt at kanskje enkelte saker burde bli behandlet av en settekommune. For eksempel hvis politikerne i Oppdal hadde fått bestemme på det møtet, hva hadde resultatet blitt da?


Det er jul og jeg har landet litt etter juleståk og styr. Tankene får flyte fritt. Nye Veier kjører sitt løp uten å ta hensyn men det er skremmende at hensynet til mennesker betyr så lite for egen kommune og kommunepolitikere.