For Rennebu kommune sin del vil jeg gi honnør til alle ansatte som har ytt en ekstra innsats i denne utfordrende tiden

Julehilsen til rennbyggen.

Ordfører Ola Øie.  Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Skrevet Ola Øie, ordfører i Rennebu kommune

I skrivende stund har vi i Rennebu virkelig fått merket hva året 2020 i stor grad har dreid seg om. Vi står midt oppe i en situasjon der mange har fått hverdagen ekstra preget av Covid 19. Siden smittetilfellene i vår har vi i stor grad vært skånet for smitte. Men i adventstiden har vi vært hardt rammet.

Det har vært et utfordrende år. Innbyggere, næringsliv, kulturliv og ansatte i Rennebu kommune har måttet tilpasse seg situasjonen, og mange har fått hverdagen snudd på hodet. Som i resten av landet har en rekke lokale næringsaktører dessverre fått kjenne på de negative effektene av pandemien. Vi har mistet våre viktige sosiale møteplasser og felles opplevelser gjennom et redusert og delvis nedstengt kulturtilbud. Samtidig skal vi ikke glemme de kvantesprangene vi har tatt på samme tid; vi klarte å spare miljøet med å reise mindre, vi klarte å ha skole på nett, vi klarte å feire 17. mai digitalt, vi har blitt vesentlig mer digitalt tilgjengelige både i jobbsammenheng og på fritid. Jeg håper vi etterhvert kommer inn i normalen igjen, men vi må være forberedt på at det er en ny normal enn den hverdagen vi kjenner fra før. Og selv om det er mye vi vil legge igjen i 2020, er det også mye bra å ta med seg.

For Rennebu kommune sin del vil jeg gi honnør til alle ansatte som har ytt en ekstra innsats i denne utfordrende tiden. Jeg tenker da i første rekke på helsearbeiderne, renholdere, samt personellet ved våre skoler og barnehager. For disse yrkesgruppene har det utvilsomt vært tøft å stå i førstelinja siden mars. Viruset har ført med seg mye usikkerhet og ekstraarbeid, og mange ansatte havnet i karantene i tillegg. Når de som skal ta seg av våre mest sårbare selv blir sårbare, blir hele samfunnet vårt sårbart. Gledelig var det derfor at vi fikk så bra respons på vår «søknad» om bistand i helsesektoren. Jeg er stolt og rørt over at såpass mange var villig til å hjelpe oss i denne situasjonen!

Til tross for det merarbeidet og de begrensningene pandemien har ført med seg, har vi hatt et meget aktivt år. For en kommune med i underkant av 2500 innbyggere er det store prosjekt som er i gang. Jeg vil tro det er mange som har lagt merke til forberedelsen til veiutbyggingen, som viser størrelsen på det vi står ovenfor. Samtidig har vi startet arbeidet med nybygg ved sykehjemmet, som også er et stort prosjekt for Rennebu kommune. Det arbeides med ny brannstasjon, der vi forhåpentligvis kan sette spaden i jorda tidlig neste år. Slike store prosjekter sikrer mange arbeidsplasser i den usikre tida vi er i.

Gledelig er det også at vi nå er i gang med å oppgradere Berkåk stasjon. Dette har vi jobbet for lenge, og vi har som mål at den skal stå ferdig når vi skal markere 100 årsjubileet for Dovrebanen i september 2021. Vi skal heve plattformen til et mer brukervennlig nivå og oppgradere hele stasjonsområdet – til glede for reisende fra hele distriktet.

Nå som helligdagene nærmer seg, håper jeg at kommunens innbyggere får noen gode dager der julefreden fortrenger pandemien for en stund. For mange blir det likevel en annerledes jul, uten mulighet til å treffes slik man vanligvis gjør. Fysiske møter må erstattes med telefon og Teams, og håndsprit og munnbind står på handlelista sammen med ribbe, pinnekjøtt og lutefisk. Jula 2020 setter oss på prøve, men det blir fortsatt jul. Sammen skal vi klare dette.

De beste ønsker for jula og det nye året!