Har tydeligvis ikke forstått hva som er advokatens rolle

Svar til Halvor Bakk.

Advokat Ivar Chr. Andersskog 

Meninger

Skrevet av Ivar Chr. Andersskog, advokat (H)

Halvor Bakk hadde et debattinnlegg den 18.12.2020 og hvor han kommer med ganske kraftige injurierende uttalelser om undertegnede, når han skriver at det er skremmende at «egeninteressene til en advokat» styrer det som skjer i Gjevilvassdalen, og at undertegnede opptrer som en «krigshisser». Da har du tydeligvis ikke forstått hva som er advokatens rolle. En advokats rolle er å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Når man får et klientoppdrag, er det viktig å definere hva klienten ønsker (her: beholde sin rett til å kunne nytte veien hele året), og deretter foreta de nødvendige juridiske utredninger av utfordringen, samt konkrete vurderinger av hvordan dette kan løses, enten i minnelighet eller via rettsapparatet. Forslag til løsninger har vært hovedessensen, men i tidligere tider har man møtt lite gehør for dette. Advokatens rolle blir dermed å vurdere muligheten til å kunne nå frem gjennom rettsapparatet, og det er da viktig å synliggjøre risiko for å kunne nå frem, gjennom de forskjellige muligheter rettsapparatet åpner opp for.

I alle de råd jeg har gitt mine parter, har jeg vurdert risikoen for å nå frem til å være godt over 75 %. Advokaten gir råd, men det er klientene som avgjør om man skal gå veien om prosess. Mine råd har vært at det er stor sannsynlighet for å nå frem, og klientene har nådd frem, både i jordskifteretten, Høyesterett og senest i forbindelse med lagmannsrettens behandling av områdereguleringsplanen. Er det «egeninteresse» og er det «krigshisserollen» når advokatens råd har vist seg å stemme ? Hva slags «egeninteresse» mener Halvor Bakk at jeg skulle ha i denne sak ?

Halvor Bakk insinuerer også at undertegnede er «krigshisser». Da tror jeg Halvor Bakk bør se litt nærmere på de sosiale medier for å se hvem det er som ikke respekterer rettslige avgjørelser. Undertegnede bistår 32 rettighetshavere i Gjevilvassveien, og samtlige ønsker skiløype innover dalen. Alle mine parter har for inneværende år stilt grunn til disposisjon for skiløype (bl.a nedre trasé fra Vangsetra til Gjevilvasshytta), og mine parter har også gitt kommunen og Gjevilvassveien SA beskjed om at skispor kan legges på Langoddveien og veien mellom Osen og Resskrysset. Dessverre er det noen forsmådde grunneiere som legger hindringer i veien for dette. Noe sporlegging med scooter vil bli lagt, men oppkjørte spor med spormaskin ser det dessverre ikke ut til å bli til jul og nyttår.


- Det er trist, men vi er veldig enige om mange andre saker

Arnt Nerhoel sier at Sp skal jobbe for å finne samarbeidspartnere etter løypestriden.