En virkelig sparegris, eller rester av gammelt valgflesk?

Venstre hadde ikke mer penger enn oss, men ville kutte i helse og omsorg for å finansiere ergoterapeut.
Meninger

Skrevet av Ola Husa Risan, gruppeleder for Oppdal Senterparti

Jeg stiller meg undrende til Venstres innlegg i Oppdal valgte ikke Venstre da å informere oss om det under behandlingen av budsjettet ved å selv finansiere tiltak med denne sparegrisen? Protokollen fra møtet er klar på at Venstre hadde ikke mer penger enn oss, men ville kutte i helse og omsorg for å finansiere terapeut.

Det er også viktig å poengtere noe som Venstre ser ut til å glemme; vi har allerede i dag en veldig god ergoterapeutressurs i Oppdal kommune, 1,2 årsverk, dette er innenfor det som er lovkravet. Ja vi ønsker å styrke tjenesten, slik som vi også ønsker å styrke andre tjenester i kommunen. Det er lett å fokusere på det som skulle vært bedre. Vi må samtidig huske å være veldig fornøyd og takknemlig for at vi i Oppdal kommune har svært mange veldig flinke ansatte, som gjør en kjempeinnsats hver dag, og som sørger for at vi er av landes aller beste kommuner på tjenesteyting.

Så kunne jeg også gjerne ha tenkt meg at Venstre slutter å sitere meg på påstander jeg ikke har kommet med. Det er riktig at jeg mener at en skal sette seg så godt som mulig inn i en sak før formannskapet, slik at en også kan stå for det i kommunestyret. Når det nå gjelder budsjettet så ble det sendt på høring etter formannskapets behandling. Så er det slik at Senterpartiet og meg selv mener det er viktig å lytte til de innspill vi får i høringer, en må underes på hvorfor skal de vi spør ellers bruke tid på å svare oss? Ofte er det slik at det er nødvendig å endre eller korrigere på forslag etter en høringsrunde.

Til slutt; jeg vil benytte anledning til å på vegne av Oppdal Senterparti ønske alle en riktig god jul, og et godt nytt år!

Lars Østraat laostraat_op