Gjevilvassdalen, det tapte paradis

De som ville brøyte veien skulle lage ei ny løype nedom veien, og denne løypa skulle bli like god som løypa på veien.
Meninger

Skrevet av Halvor Bakk

Dette er en velbrukt klisjé i flere sammenhenger, men etter de siste ukers begivenheter i rettssystem og kommunestyresalen er vel dette mer aktuelt enn noen gang. Det er ganske skremmende at egeninteressene til en advokat og noen få grunneiere skal styre det som skjer i dalen vinterstid. Dette er attpåtil folk som hevder at de føler stor forpliktelse overfor storsamfunnet. Jf. Innlegg i Opdalingen 13/2-2016. Men når så galt har skjedd må vi tro det kommer noe positivt ut av dette. Nå blir det anledning til å rydde kulturlandskapet, noe som har vert vanskelig uten brøytet vei. Når en ser erstatningssummene for manglende skogsdrift uten brøytet vei, må det vel bli aktiv skogsdrift i dalen. Dette vil jo gi bedre sikt og utsyn sommerstid når dalen er åpen for alle. Mange seterbygninger som trenger vedlikehold og opprusting får forhåpentligvis et løft når det blir store utleieinntekter.

Da er det skiløypa som mangler, og det er vel det som opptar de fleste av oss. Tilbake til start skrev Per Roar Bekken. Da må vi vel tilbake til 2002 etter at hyttebygginga ble stoppet i 2001. I brev til kommuneledelsen av 28/1-2020 informerer Geir Jacobsen at de i 2002 hadde avtale med samtlige grunneiere om å lage ny skiløype. Dette ble også uttalt i Ukeadressa 22/2-20. På generalforsamling i Gjevilvassdalen hytteeierforening 2002 møtte Tore Vognild opp for å orientere om at veien skulle brøytes. Ingen kunne komme med innsigelser, for veien skal brøytes sa Tore. Men han kunne fortelle noe meget interessant. De som ville brøyte veien skulle bl.a. lage ei ny løype nedom veien, og denne løypa skulle bli like god som løypa på veien sa Tore. Med slike intensjoner og alle avtaler i boks må en kunne spørre hvorfor ble ikke dette utført? Dette er vel ikke førstevalget, men det kunne vært både skiløype og fred i dalen. Og ikke minst, mange millioner kunne vært spart for både kommune og grunneiere. Men dette er vel også skylda til kommunen? Tore Vognild var også talsperson for hytteplanen i 2001. Aner vi en kobling?

Til slutt et fromt nyttårsønske: Tenk om advokaten kunne opptre som fredsmegler og ikke som krigshisser, men det er vel å gå for langt.

Det er noe som kalles Allegorienes hemmeligheter, Mytenes visdom. Dette kan være til ettertanke for alle og enhver. Finnes i den store kloke boken Matteus 7:3-5