Løypedommen: Jo, retten har brukt riktig forskrift

Ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft, det står i Grunnloven.

Ivar Chr. Andersskog har representert 13 grunneiere, som vant fram i lagmannsretten.  Foto: Privat

Meninger

Skrevet av Ivar Chr. Andersskog, advokat (H)

Julie Killingberg har hatt to leserinnlegg i Opdalingen, og hvor hun i sitt siste innlegg påpeker «..jeg synes det er viktig at man har faktaene på plass..». Det er dessverre mye «fake news» ute på sosiale medier om lagmannsrettens dom, og det er derfor beklagelig at du også legger feil faktum til grunn i ditt debattinnlegg. Du skriver bl.a : «Her er det anvendt en gammel forskrift og på feil måte.»

Grunnlovens § 97 sier følgende: "Inga lov må gjevast tilbakeverkande kraft.» Ved behandlingen av områdereguleringsplanen i 2016 skulle selvfølgelig konsekvensutredningsforskriften av 2014 benyttes og ikke en senere konsekvensutredningsforskrift som blir vedtatt etter vedtakelsen av reguleringsplanen. Dette er elementær juss. Lagmannsretten har benyttet riktig forskrift i forbindelse med sin begrunnelse. Det var forskriften av 2014 som gjaldt på det tidspunkt reg.planen ble vedtatt. Men også etter den senere vedtatte konsekvensutredningsforskrift ville det ha vært et utredningskrav. I tillegg har lagmannsretten også påpekt utredningskravet etter Forvaltningslovens § 17, og benyttet denne generelle utredningsplikt som tilleggsbegrunnelse. Så når du konkluderer med at lagmannsretten har brukt «feil begrunnelse», så bør du lese dommen på nytt og sette deg inn i elementær juss.