Takk for dansen, herr ordfører.

Under valgkampen bød SVs Ingvild Vikan ordførerkandidat Geir Arild Espnes opp til dans.  Foto: Privat

Meninger

Skrevet av kommunestyrerepresentant Ingvild Vikan (SV), på vegne av kommunestyregruppa og styret i Oppdal SV

Vi ser at det blir gjort ivrige forsøk på å fremstille oss i SV som dårlige tapere fordi vi denne uken trakk oss fra den politiske alliansen med Senterpartiet. Det stemmer ikke, ordfører.

1. Vi opplever at velbegrunnede fakta ikke lenger får være en del av det politiske beslutningsgrunnlaget. Debatten er flyttet ut av kommunestyresalen og inn på kammerset til Senterpartiet. Og når en pågående rettssak ikke får gå sin gang i rettssystemet, så strider det mot vår rettsoppfatning.

2. I avtalen sto det at vi skulle informere hverandre om utspill og forslag. Vi hørte aldri noe om at Senterpartiet hadde bestemt seg for å gå til sengs med motparten, og fremmet et felles forslag med Høyre. Vi på vår side ga tydelig beskjed om konsekvensene på gruppemøtet før avstemningen.

3. Vi kjenner sterkt på at ordføreren har misforstått sin rolle som ombud for alle i kommunen og hele Oppdal, ikke bare noen få grunneiere i Gjevilvassdalen.

4. Det som hamret den siste spikeren i kista, var representanten Arne Braut (Sp) sin raljering fra talerstolen om hvor dårlig de kommuneansatte hadde forholdt seg til prosessen. Den totale neglisjeringen av deres faglige råd, arbeidsinnsats og integritet, var så graverende at der og da raknet alliansen. Når SP-representanten i tillegg prosederer på en slik måte at det høres ut som han leser høyt fra motpartens dokumenter, så var det i all anstendighet ingen vei tilbake. Da var terningene kastet.