Vi får ikke besøke pappa, og det er riktig

Selv om besøksforbudet er en stor ekstrabelastning både for pappa og oss i familien, så er det et nødvendig tiltak.
Meninger

Vi lever i en tid og under tiltak som sterkt begrenser vår livsførsel. Bare tenk på at skolene er stengt, all idrettsaktivitet er stanset og alt av teater og konserter er avlyst. Butikkene sliter med få kunder og mange restauranter er stengt. Det er rett og slett en historisk tid, og ikke med positive fortegn.