Livets sårbarhet – tid for refleksjoner?

«Det finnes intet annet liv enn det sårbare og derfor alltid truede liv».

Børge Dahle har skrevet dette leserinnlegget.   Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Vi er inne i en tid der vi alle opplever, på en dramatisk måte, de negative konsekvensene av globaliseringen. Verden erfarer nå utfordringen med en samfunnsutvikling som ensidig har hatt hovedfokus på økonomisk vekst.

På starten av 70-tallet , med miljøkamp og EF-diskusjoner, var tema som sjølråderett og sjølberging viktig. Framtiden vil vise at økt sjølbergingsgrad vil være avgjørende for matsikkerhet. En advarte mot spredning av arter over landegrenser, reduksjon av naturmangfold, smittespredning i landbruk og mellom mennesker som en konsekvens av en økende internasjonalisering.


Forvitrer demokratiet i ly av koronakrisen?

Stemmer det jeg skriver, vil ikke vedtaket gjort på møtet torsdag 26. mars være lovlig fattet.

 

Utfordringene handler om vår levemåte. En levemåte som har fått og vil kunne få skjebnesvangre konsekvenser både for enkeltmenneske og det globale fellesskapet. Det som bekymrer mest med dagens situasjon er at koronakrisen får de største konsekvensene for barn og unge voksne som er i ferd med å etablere sine liv. Er det mulig å se håp for framtiden? Koronaviruset vil en få kontroll på, men har situasjonen fått oss til å forstå «at alt liv er liv i avhengighet»?

Det som kobler koronakrisen til en kommende klimakrise er den utstrakte internasjonale reisevirksomheten. Transport av varer og tjenester, opplevelsesreiser over landegrensene. Klimatrusselen vil kreve at vi endrer våre levemåter. Det klimabelastende forbruket må reduseres.  Vi må finne levemåter som sikrer livskvalitet og økt rettferdighet  mellom folkegrupper både i et geografisk og i et langsiktig tidsperspektiv.


To nye positive prøver i Rennebu

Fire personer er så langt smittet, og kriseledelsen roser innbyggerne som følger råd og retningslinjer.

 

Opplevelse av livskvalitet er først å fremst knyttet til gode sosiale relasjoner og deltagelse i natur – og kulturaktiviteter. Vil framtiden være et kortreist og mer naturnært liv?

Koronakrisen har framskyndet utviklingen av nettbasert kommunikasjon - reisevirksomheten reduseres.  Vi hører at NHOs sjefsøkonom Øystein Dørum tror at den utbredte handelen mellom landene vil bli sett på i et annet lys etter koronakrisen. Det er håp, men hverdagen blir ikke den samme når karantenetiden opphører. Hva blir våre valg?

Det er tid for refleksjoner. Jeg har vist til noen sitater fra Stetind- erklæringen. Utfordringen er å forstå at framtiden er avhengig av å «finne gleden ved å leve naturvennlig».


Koronatiltakene videreføres til over påske

Skolene og barnehagene vil også være stengt fremover.