I kampens hete kan man bli fristet til å «ta» sine politiske motstandere

For meg er det å fremme KrFs politikk og grunnsyn det viktige, uten å måtte angripe partipolitiske kollegaer for deres syn.

  Foto: Morgan Frelsøy

Meninger

Skrevet av Morten Olsen, listetopp for Oppdal KrF:

Valgkampen er i gang, partiene har sine program klare, valgomatene sjekkes, leserinnlegg og meningsmålinger begynner å komme…

Partiene har sine hjertesaker, og ser også gjerne etter gode saker som kan vekke oppmerksomhet, som kan bety en forskjell og løfte stemmetallene til «bedre enn sist».

Men i kampens hete kan man også bli fristet til å «ta» sine politiske motstandere, noen ganger også personlig. Man mister hodet i jakten på makten, i jakten på velgernes gunst, vi vil jo ha flest mulig av «våre» inn, men skal det gjøres for enhver pris?

For meg er det å fremme KrFs politikk og grunnsyn det viktige, uten å måtte angripe partipolitiske kollegaer for deres syn. Alle har rett til å mene det de ønsker, og bli respektert for det. 

Jeg tror KrF trengs i politikken.

«Vår verdiforankring i våre kristne røtter, i vår kulturarv, gir trygghet. Et samfunn i forandring trenger forankring. Velferdsstaten og tillitssamfunnet kan ikke fungere uten forbindelse til de verdiene som de er etablert på. Dette er verdier som må styrkes og som KrF vil verne om.

Den mest sentrale verdien i vårt samfunn er respekten for menneskeverdet. Slår vi ring om menneskeverdet, får vi et varmere samfunn, da får vi et bedre samfunn.

Det skal være tid til det viktigste, tid til hverandre, enten det er til barna i familien, den enkelte elev i skolen, eller omsorg for de eldre og de som trenger det mest. Det gir en varmere hverdag, et varmere samfunn. Vår stemme vil også være på de fattiges og klimaets side.» (kilde:krf.no)

Oppdal er et godt sted å bo, ja nylig kåret til Norges beste!

Men slike kåringer måler ikke hvordan folk har det med seg selv i sin egen hverdag …

En av Oppdal KrFs hjertesaker er ungdom og deres psykiske helse. Dette er noe vi vil arbeide for i den kommende perioden, ved å styrke og støtte tiltak som rettes mot den yngre generasjon, enten det er psykiske eller fysiske tiltak. KrF vil at ungdommen i Oppdal skal ha det bra!

Men ikke bare ungdom, det gjelder medmennesker i alle aldere rundt oss, mange strever med ulike utfordringer i livet, KrF vil også være der for dem!

Jeg har Jesus som mitt store ideal. Jeg håper at jeg kan ta med noe av hans fantastiske pasjon for mennesker inn i det politiske liv. Klarer jeg, på en eller annen måte å få formidlet dette, og la det få gjennomsyre hele mitt politiske arbeid, da har jeg gjort det jeg skal.