Oppdal Sp og snøscooterløype

Det er nesten komisk når ordførerkandidat og ikke minst folkehelseprofessor Geir Arild Espnes prøver å forklare at scooterløype er et godt folkehelsetiltak.

Arne Opdahl stusser over næringsverdien av en scooterløype. - Kan Sp virkelig mene at den er positiv for et område som Storlidalen, skriver han i innlegget.   Foto: Privat

Meninger

Skrevet av Arne Opdahl, listekandidat for Oppdal SV

Oppdal Sp går fram på meningsmålingene, mye takket være et godt valgprogram, som jeg som SV-er på mange punkter kan slutte meg til. Men populismen blir ofte for tydelig. Som når det gjelder støtten til lystkjøring med snøscooter i Oppdals fjellverden.

Storlidalen har blitt utpekt som område der scooterløype uten motforestillinger kan legges, både i og utafor dalen. Men har Storlidalen fortjent den tvilsomme «æren» av å bli utpekt som arena for ei slik scooterløype?

For hva viser erfaringene med slike scooterløyper? For motforestillingene finnes, for den som vil sjå. Naturvernforbundet i Røros, Holtålen, Os og Tydal har evaluert scooterløypa i Gauldalen. I motsetning til Oppdal Sp sine motforestillingsfrie og populistiske utspill, nevner Naturvernforbundet for eksempel at løypa overhodet ikke er bærekraftig etter Naturmangfoldsloven. Det er nedgang i besøk til trimpostene i løypa sitt nedslagsområde. Det har vært flere farlige møtesituasjoner i løypa, både mellom scootere og ikke minst skiløpere. Scooterne holder ikke angitte fartsgrenser. Sterkt redusert naturopplevelse for andre turfolk på grunn av støy og bensinlukt. Og ikke minst har ulovlig og vettalaus villmannskjøring utafor traseen ikke minket, men tvert i mot økt.

Også i Gauldalen har tamreindrifta hatt problemer med scootertraseen. Reinflytting har blitt vanskeliggjort og stenging av løypa nødvendig, og i disse situasjonene har scooterfolket kommet med stygg hets og grov språkbruk mot de som driver med tamrein i nedslagsområdet for scooterløypa.

I tillegg har oppretting av scooterløypa kosta kommunen penger, som kunne ha blitt brukt til mye mer kostnadseffektive folkehelsetiltak enn lystscooterløypa påstås å være.

For det er nesten komisk når ordførerkandidat og ikke minst folkehelseprofessor Geir Arild Espnes prøver å forklare at dette er et godt folkehelsetiltak! For at noen få skal bidra til naturforsøpling for så mange. Og ikke minst naturen sjøl kan ikke protestere mot et slikt tiltak.

Og hva med næringsverdien av dette? Kan Sp virkelig mene at den er positiv for et område som Storlidalen? Slik jeg har forstått dette er det naturbasert reiseliv Storlidalingene også satser på, og ikke lystbasert motorisert scooterferdsel i utmark. Uttalelsene fra både grunneiere og næringsdrivende i Storlidalen tyder på at Oppdal Sp ikke kapret så mange stemmer som de håpet med dette håpløse «folkehelsetiltaket»!

Og det blir vel ikke mer spiselig for målgruppa når ordførerkandidaten lover at scooterne snart er batteridrevne, så forsvinner støyproblemet også!

Oppdal SV vil heller støtte satsing på utviding og vedlikehold av motorsportanlegget ved Hesselberg. For lystkjøring og konkurransekjøring i regulerte og mest mulig trygge former både sommer og vinter.

Desto mer påfallende blir varaordførerens og folkehelseprofessorens fremming av lystkjøring m snøscooter i Oppdals natur når en ser hans konsekvente neistemming i kommunestyrets prosess med å sikre skiløyper i Gjevillvassdalen. Et udiskutabelt megapositivt og unikt folkehelsetiltak, også i landsmålestokk.

Oppdal SV sier nei til regulering av scooterløyper i Oppdals fjell og daler, og ja til framtidsretta regulering av skiløyper i Gjevillvassdalen.
Utmarkskommuner ber Staten følge opp bestandsmål for rovvilt

Oppdal og Rennebu er to av 90 utmarkskommuner som nå har hatt årsmøte og gjort vedtak blant annet om rovvilt, hyttebygging og scooterløyper.