Det attraktive regionsenteret

  Foto: Lars Østraat

Meninger

Skrevet av Tor Snøve, ordførerkandidat for Oppdal Arbeiderparti:

Med stadig større aktivitet i Oppdal er det naturlig at også sentrum utvikler seg. Oppdal er på alle måter en moderne fjellbygd i utvikling som innehar kvaliteter som et attraktivt regionsenter bør ha. Vi i Oppdal Arbeiderparti har som mål å utvikle Oppdal videre. Topplassering på kommunebarometeret viser at vi er på god vei. Vi kan være stolte over det, men vi er ikke fornøyde. Å utvikle en kommune blir man aldri ferdig med.

Vi i Oppdal Arbeiderparti har hatt en hånd på rattet de siste årene, hvor målet har vært at Oppdal skal være et enkelt valg for alle som bor eller er på besøk i Oppdal. For å gjøre det enda mer attraktivt skal vi jobbe for å få flere togavganger til og fra bygda, og bidra til at fremtidsretta næringsutvikling slår rot i bygda. Sentrum har rom for mer servicetilbud, byggeaktivitet og tilrettelegging som fremmer et tiltrekkende og inkluderende møtested.

For et godt regionsenter innehar mange servicetilbud. Oppdal handels- og servicenæring har stadig økning i omsetning. Jeg er sikker på at sentrumsutviklingen og det økte fokuset på et levende og aktivt sentrum har bidratt til det. Det er en flott utvikling med kafeer og restauranter i sentrum, tilbud som er godt besøkt. Oppdal Arbeiderparti har gjennom behandlingen av sentrumsplanen og siste kommunestyreperiode vært opptatt av å skape et sentrum med nærhet: skape rom for folk til å oppholde seg i for at alle skal trives, og et sentrum som passer for både unge og eldre.

Flyttingen av E6 ga oss muligheten til å bygge nye næringsbygg, øke framkommeligheten og gi større fellesareal. Den nye lekeplassen i sentrum er et eksempel på mangfoldet som benytter seg av sentrum. Oppdal Arbeiderparti var en pådriver for utviklingen av ei ny sentrumsgate som vi nå ser begynner å komme på plass. Utforming og bruken av materialer har sin pris, men vi mener at det var et riktig valg. Den store interessen for sentrum og næringsutvikling er et tegn på Oppdals attraktivitet som regionsenter.

I et sentrum hvor ting endres fort og med stort arealpress, er parkering utfordrende. Oppdal kommune har hatt flere runder med parkeringsutredninger. Parkeringshus har vært luftet flere ganger. På de aller fleste dagene i året er det rikelig med parkeringsplasser i sentrum. Å innføre korttidsparkering kan gjøre at tilgangen til sentrum blir enklere for flere. Oppdal Arbeiderparti mener at dette er et steg i riktig retning for å få en bedre tilgang til parkering ved større tilfartsdager. Et parkeringshus betyr derimot parkeringsavgift i hele sentrum. Parkeringsutredningen viser dessuten at det ikke er behov for parkeringshus i dag.

For å kunne møte fremtiden og det grønne skiftet, er vi avhengig av å ha et godt kollektivtilbud i vår region. Oppdal Arbeiderparti har et prioritert mål om å få på plass totimers frekvens på Dovrebanen. Da kreves det tre krysningsspor langs strekningen. Dessverre går ikke togpengene til Trøndelag under dagens høyreregjering. Flere avganger er av mange løftet opp på nasjonalt nivå, og vi vil arbeide aktivt for å holde saken varm. Med hyppigere avganger kan vi ta del i et større arbeidsmarked, og øke attraktiviteten for regionsenteret.


Sambruksgata må stenges nå!

Myke trafikanter blir ikke tatt hensyn til, skriver Ola Vollan i dette leserinnlegget. 

 

Noen tar til orde for å stenge den nye sentrumsgata for biltrafikk permanent. Vi mener vi må se hvordan trafikkbildet utvikler seg etter at alle tomtearealene er utbygd. Skal en stenging gjennomføres må dette skje i dialog med næringsdrivende i området, slik at nødvendig varetransport og tilkomst til næringsaktørene ikke blir for vanskelig. I dag stenges gaten ved større arrangementer, og dette har fungert godt hittil. Vi burde kanskje se til Røros; der stenges Kirkegata hver lørdag da tilstrømningen av folk er størst.

Oppdal Arbeiderparti vil være en pådriver for ytterligere næringsvekst i sentrum. Vi vil at Oppdal kommune sammen med de dyktige folka i Næringshagen og handels- og servicenæringen er med på å utvikle Oppdal sentrum i riktig retning inn i framtida og det grønne skiftet. Vi ønsker alle å skape et sentrum vi alle kan identifisere oss med og trives i.