- Vi må glede oss over flere togavganger

Høyre svarer Kristian Torve (Ap).

Pål Sæther Eiden, Trøndelag Høyres fylkesordførerkandidat.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Skrevet av Pål Sæther Eiden, Trøndelag Høyres fylkesordførerkandidat

Når SJ allerede før de har tatt over Dovrebanen og de andre togstrekningene i vårt område sier de skal øke med to daglige avganger på Dovrebanen og har som ambisjon å få til avganger hver annen time må vi ikke surmule, vi må glede oss!

Jeg kan love Kristian Torve (Ap) at jeg og Høyre skal ta ansvar for Høyres politikk i regjering hvis han og Arbeiderpartiet vil ta ansvaret for sine kutt i kollektivtrafikken i fylkestinget.


Trøndelag Høyre må rette skytset sitt mot egen regjering

Det er derfor litt pinlig at Pål Sæther Eiden kommer med de uttalelsene han gjør i sitt leserinnlegg.

 

Det svekkede busstilbudet som Arbeiderpartiet gikk inn for i Fylkestinget er en malurt i begeret, men nå er vi i Høyre mer opptatt av å feire at konkurranseutsettingen vil gi et mye bedre rutetilbud på tog. Dette er blågrønn politikk i praksis!

Skal vi oppfylle våre ambisjoner for togtilbudet må det investeringer til. Og en forutsetning for større investeringer er at bevilgningene øker. Derfor har da også dagens regjering økt bevilgningene med 75 % siden Torves partifeller styrte. Vi kunne ønsket oss enda sterkere satsing på tog i Trøndelag, og vil arbeide hver dag for å påvirke våre sentrale politikere slik at vi får det til. Konkurransen om togdriften (Som Arbeiderpartiet var mot) gir oss seks milliarder kroner ekstra de neste 10 årene. Dette er midler som kan brukes på investeringer i infrastrukturen. Det er grunn til å spørre hvorfor dette ikke skjedde mens Arbeiderpartiet styrte landet. Tenk på hvilke midler vi ville spart og brukt på infrastruktur hvis ikke Arbeiderpartiet sa nei til nye ideer.

Men vi skal heller ikke glemme at det faktisk foregår en oppgradering av jernbanenettet også i dag, for eksempel i form av nytt krysningsspor på Ler.

På samferdselsfeltet har det vist seg at regjeringens nye ideer, som Nye Veier og konkurranse på jernbane, har gitt resultater. Høyre ønsker å ta i bruk slike nyskapende virkemidler også i Trøndelag fylke hvis vi vinner fylkestingsvalget.


- Vi må holde trykket oppe

Oppdal Senterparti opplyste fylkestingpolitikerne om togsituasjonen i Oppdal.