Helsesøster Ellinor Larsdotter Svisdal mener det er mange grunner til det lave antallet med aborter.

- At vi helsesøstre og jordmødre har fått autorisasjon og utskrivingsrett for prevensjon, har gjort prevensjon mye lettere tilgjengelig for ungdom. Skolehelsetjenesten møter ungdommen på Oppdal videregående skole hele tiden. Ungdom mellom 16 og 21 år har dessuten krav på 100 kroner i avslag på prevensjon hver tredje måned på grunn av statlige subsidier, sier Svisdal.

Før skrev helsesøstrene kun ut diverse P-piller. Nå kan de også skrive ut langtidsvirkende prevensjonsmidler som spiral og P-stav.

Virker i flere år

- P-stav er noe du setter inn under huden under bicepsen på overarmen. Den ligger der og virker i tre år. Spiral er en annen langtidsvirkende prevensjonsmetode. Den kan virke i enten tre eller fem år, avhengig av hvilken type jenta velger. De som benytter seg av disse prevensjonsmidlene, slipper å bekymre seg for at de skal glemme å bruke prevensjon. Disse metodene utelukker også brukerfeil.

Helsesøsteren tror at abortraten kommer til å gå ned enda mer i 2018.

- De unge blir mer og mer bevisst de prevensjonsmulighetene som finnes. Det er jentene det faller mest på foreløpig. At de tar ansvar og ikke gambler er veldig viktig.

- Å måtte velge mellom å bli veldig ung mor og å måtte ta abort, blir som å velge mellom pest og kolera for mange unge jenter. Ingenting er bedre, enn om de slipper å utsettes for det valget.

Helsesøstrene har blant annet ansvar for seksualundervisningen på skolen. De informerer og tar livet av alle myter.

- Det var en myte som gikk om at du ikke kunne bli gravid under ditt første samleie. Det er kjempeskummelt.

Seksualundervisning

Svisdal har sammen med helsesøster Hilde Haagensen nettopp hospitert hos Sex og Samfunn i Oslo, for å få ytterligere påfyll med kompetanse.

- Vi har akkurat begynt på seksualundervisningen for 9. trinn ved Oppdal ungdomsskole og Vollan skole. Jeg vil hevde vi har en åpen og fordomsfri måte å undervise på, der alle kan spørre om hva enn de måtte lure på.

Helsesøsteren mener ungdommens seksualitet har fått bedre kår.

- Prisen på prevensjonsmidler er viktig for folk, og særlig for ungdom som gjerne har ganske stram økonomi. Hvis du skal kjøpe en P-stav på apoteket koster den kanskje 1100-1200 kroner. Stikker du som 16 år gammel jente innom for å kjøpe P-stav eller spiral, regner vi ut 100 kroner i avslag for hver tredje måned den har en effekt frem til fylte 21 år. Da blir den gratis.

Helsesøsteren mener at ungdommen fortsatt har et sunt og godt forhold til sex og at det ikke er en nedgang i seksualitet som er årsak til fallet i antall aborter.

- Ungdommen tar vare på seg selv i større grad i dag. Det er veldig positivt.

- I fjor ble det tatt 781 svangerskapsavbrudd i Sør-Trøndelag. Hva mener du om det tallet?

- Jeg tenker at det fortsatt er alt for mange. Men det er veldig gledelig at det går nedover. Vi kommer til å fortsette arbeidet med å redusere tallet. Jeg er helt sikker på at det blir færre aborter neste år.

Helsesøsteren er likevel tydelig på at det fortsatt er viktig at det brukes kondom, selv om P-staven og spiralen motvirker graviditet.

- Vi deler ut kondomer med raus hånd. Det er fortsatt viktig for å forhindre spredning av kjønnssykdommer. På den videregående skolen er elevene så voksne at vi har en egen skål stående utenfor helsesøsterrommet som de kan forsyne seg av. I tillegg forsyner vi prevensjonssjefene til russen med kondomer, som de kan dele ut.

Prevensjonssjefer for årets russekull i Oppdal, er Elise Engelsjord og Mia Gjerstad.

- Vår oppgave er å opplyse ungdommen om at det lønner seg å bruke prevensjon på grunn av graviditet, kjønnssykdommer og sikkerhet generelt, sier Elise Engelsjord.

Elise bekrefter at helsesøster Ellinor har bestilt opp kondomer, som hun og Mia kan dele ut blant russen.

- Vi vil at unge mennesker skal få et mer avslappet forhold til prevensjon. Det skal ikke være flaut å spørre om eller å ta imot kondom. Det er mye bedre å ha prevensjon tilgjengelig, enn ikke å ha det.

- Lærer om konsekvenser

Engelsjord tror grunnen til det rekordlave antallet aborter i Norge, blant annet skyldes at ungdommene i dag er mye mer opplyst om konsekvensene av graviditet i ung alder.

- Vi har lært om konsekvensene av å måtte ta abort på skolen. Vi lærer hva en abort koster samfunnet, hva det gjør med deg psykisk. Det er ikke bare å fjerne et barn. Vi vet også hvor enkelt det er å beskytte seg mot det. Det er ditt eget ansvar å ikke bli gravid.

Prevensjonssjefen tror også at de fleste foreldre er så åpne overfor sine egne barn, at de tar opp temaet hvis sønnene eller døtrene får seg kjærester.

- Jeg tror de fleste foreldre spør om du beskytter deg. Jeg tror de aller fleste skjønner alvoret i det.

- Er graviditet og seksualitet et stort samtaleemne blant russen?

- Det er veldig stort fokus på det. Vi snakker ikke om det i klasserommet, men innad i vennegjengene våre. Noen synes kanskje det er veldig flaut å snakke om, mens andre har et mer avslappa forhold til det. Det er kanskje litt sånn at folk tror de ikke trenger prevensjon, men du vet jo aldri.

- Helsesøster Svisdal gir den økte tilgjengeligheten til langtidsprevensjonsmidler som P-stav og spiral en del av æren for den lave abortraten i 2017. Hva mener dere?

- De aller fleste bruker jo det, i hvert fall i kretsen min. De aller fleste som har sex, eller tenker at de snart kommer til å ha det, bruker den typen prevensjon. Det tilrettelegges godt for at vi skal ha muligheten til å benytte oss av den typen prevensjonsmidler.

Ungdommen slipper også unna den terskelen det er å måtte spørre foreldrene om penger til prevensjon, grunnet de gode avslagsordningene på langtidsprevensjon.

Dermed kan de selv velge om de ønsker å fortelle det til foreldrene sine, eller ikke.

- Så anbefaler vi folk om å alltid ha med seg kondom, selv om det finnes andre gode prevensjonsmidler. Kondomen beskytter mot alt, sier Engelsjord.