25. oktober til 27. oktober er det klart for den tredje utgaven av Innovasjonscamp på Oppdal videregående skole.

127 VG1-elever fordelt på fem programområder skal deles inn i 16 gruppper og sammen utvikle nyskapende og fremtidsrettede ideer rundt en bestemt problemstilling. Årets tema er «Oppdal og Rennebu 2047 - hvordan vil bygdene se ut om 30 år?».

– Det er et åpent tema som kan inneholde mye. Vi er interessert i å vite hvordan vi lever i fremtiden. Hva jobber vi med? Hvordan bosetter vi oss? Hva bruker vi som transportmiddel? forteller ansvarlig lærer for arrangementet, Britt Eide Fredriksen, til Opdalingen.

– Fremtidens utfordringer

Eide Fredriksen tror det er viktig at elevene har en slik arena for å komme sammen og tenke nytt.

– Vi lever i et smart samfunn og må løse fremtidens utfordringer. Innovasjonscampen er også miljøskapende. Ungdommen samarbeider på tvers av linjene, og får jobbet opp mot kommunen og næringslivet, sier hun.

Som i fjor foregår innovasjonscampen i Oppdal kulturhus. Her skal elevene presentere prosjektene for en jury, som består av representanter fra næringslivet i Oppdal. Vinnerbidraget skal også vises fram under Næringskonferansen i november. I fjor ble det beste prosjektet presentert for arkitektstudenter på NTNU i Trondheim.

– Flere av ideene har tidligere blitt plukket opp av lokalpolitikere og tatt opp i kommunestyret. Dette er jo verdifulle innspill fra ungdommen til lokalsamfunnet, sier Eide Fredriksen.

Precamp på OVS

Før selve arrangementet skal det 17. oktober være precamp på Oppdal videregående skole. Her vil elevene få presentert opplegget og det vil bli laget grupper.

I fjor var det gruppa med ideen "Aunaparken" som vant innovasjonscampen. Vinnerlaget hadde laget en skisse over en ny kunstnerisk sammensatt lekepark.