- Oppdal trenger mer tilbud til ungdom, spesielt ungdom som ikke driver med organisert idrett, mener nyvalgt leder i ungdomsrådet Agne M. Furunes.

Etter forespørsel fra ungdomsrådets sekretær Anne Kristin Loeng stilte Agne til valg som leder i ungdomsrådet.

Vil lære mer om politikk

- Jeg sa ja først og fremst fordi jeg ville lære mer om hva som foregår innen politikken i Oppdal, forklarer Agne.

Hun mener at blant de største utfordringene som dagens unge i Oppdal har akkurat nå er nettmobbing.

- Det er så lett å være anonym og angripe både andre ungdommer og lærere. Det er jo ikke greit i det hele tatt. Dersom du ikke kan si noe til en person ansikt til ansikt så bør du heller ikke si noe, mener Agne.

Vet om flere tilfeller

Hun kjenner til tilfeller der både lærere og elever er blitt mobbet anonymt via nett, og forteller at det er et vanskelig problem å angripe siden det skjer på nettet og ikke konkret på skolen.

- Det viktigste vi kan gjøre er at vi sier klart ifra at dette ikke er ok. Agne berømmer organisasjoner som "Mot" som hun mener er med å gi ungdommen grunnprinsipper som gir dem mot til å si nei til ting som ikke er kult.

Viktig ungdomsklubb

- Det er viktig for ungdom at vi har møteplasser der vi kan treffes på tvers av interesser; at ungdom som driver med sport kan møte ungdom som ikke driver med det. Et slikt sted er ungdomsklubben.

- Klubben i Oppdal har fått et urettferdig dårlig rykte, mener Agne, som selv har vært en ivrig bruker av tilbudet ved klubben.

- Slike møtesteder er viktig for ungdommen, og egentlig burde vi ha flere slike muligheter, mener ungdomsrådslederen.

Vil ha innspill

Ungdomsrådet har til disposisjon 50.000 kroner som de kan bruke på arrangement eller tiltak for ungdom i Oppdal.

- Nå håper vi at alle som har ideer til hva vi skal bruke de pengene til tar kontakt med ungdomsrådet, forteller Agne.

- Man kan enten ta kontakt med ungdomsrådet via siden vår på Facebook, eller via meg på Facebook eller direkte på skolen.

Agne går til daglig på studiespesialisering på Oppdal videregående skole og inviterer ungdom som har tanker og ideer til hva pengene skal brukes til om å ta kontakt med henne.

- Dette er jo arrangement som skal være et tilbud til alle ungdommene i Oppdal, og da er det viktig at så mange som mulig kommer med innspill til hva vi skal bruke pengene til, forklarer Agne.

- Det er ungdomsrådet som til slutt avgjør hva pengene skal brukes til, men Agne ønsker innspill både fra organisert ungdom og ungdom som ikke driver med faste, organiserte aktiviteter.

- Det er viktig at ungdom engasjerer seg og sier ifra hva som er viktig for oss. For eksempel er det mange unge som ikke tok seg tid til å sette seg inn i hva kommunereformen går ut på, og dersom vi ikke vet noe, kan vi heller ikke være med å bestemme, mener Agne.