foto
En siste nedkjøling på snø, før figurene flyttes over på en treplate. Foto: Morgan Frelsøy

Her er Yngvilds engler i sneen