Ni fikk blendingsbot under krigen, alle bodde i samme gate

Blendingsmørke vinduer på Opdal Samvirkelag. Foto: Fotoeier: Liv Liven