Derfor merkes ny løype til bygdas mest populære turmål