foto
Mens tre pumper går for fullt jobber nå Oppdal Maskinkompani med å fjerne slam og pynte kantene rundt Kullsjøen, hvor det også blir helt ny strand. Foto: Morgan Frelsøy

Dette skal bli en badeperle igjen

Enorme mengder med bunnslam skal fjernes når Kullsjøen nå tappes ned og pusses opp.