I helga ble Ungdommens Fylkesting Trøndelag (UFT) arrangert. Dette var et historisk ting hvor ungdomsrepresentanter fra kommunene i det nye Trøndelag stilte opp. UFT har blitt arrangert i mange år, men det er kun i år at Nord-Trøndelag har stilt. Det skjer på grunn av at fylkene blir ett Trøndelag 1. januar 2018.

Marta Westmann (16) fra Oppdal var en av deltakerne som var til stede på det historiske fylkestinget i helga. Det var det gamle UFU (ungdommens fylkesutvalg, sør) og UNT (ungdommens fylkesutvalg Nord-Trøndelag) som arrangerte tinget.

– Det var ei kjempebra helg og siden vi sto som arrangør for tinget, så var det veldig stressende og mye å gjøre i forkant. Men vi fikk møte mange nye folk og vi kom fram til mye bra, forteller Westmann til Opdalingen.

Besøk av Ulrikke Falch

Serien «SKAM» har herjet det siste året i Norge og Ulrikke Falch, som spilte «Vilde» i serien, har blitt en kjent for sine meninger i tiden etter seriens slutt. Hun var til stede på tinget og holdt et foredrag om det å være ung i dag.

– Det var et kjempebra foredrag og jeg tror det var mange som kunne kjenne seg igjen i det hun snakket om. I tillegg var det mange jeg pratet med som ble positivt overrasket over foredraget og henne som foredragsholder, sier Westmann.

–- Hva er grunnen til at du vil være med i UFT?

– Det vi sier har noe å si. Vi blir mellomleddet fra ungdomsråd og opp til politikerne. Vi skal tale ungdommens sak og det synes jeg er veldig givende og spennende. I tillegg har jeg vokst mye på det året jeg har vært med. Jeg kunne veldig lite om politikk da jeg først ble med, men har lært mye og jeg kan å uttrykke mine meninger på en bedre måte, sier hun.

– Kollektivtilbudet er ikke noe å skryte av

På tinget ble det også valgt det nye UFU som består av 17 representanter fra hele Trøndelag. Det nye UFU skal tale ungdommenes sak for administrasjonen og politikere i det nye Trøndelag, hvor målet er at alle ungdommer i Trøndelag skal bli hørt. 16-åringen ble valgt inn i UFU på nytt i år og sitter for to år. I det nye styret er det en fordeling i kjønn, alder og bosted. Hele Trøndelag er representert i styret.

– Hva er dine hjertesaker?

– Det er kanskje et kjedelig svar, men det er kollektivtilbudet i Oppdal. Det er ikke så mye å skryte av. Det er få muligheter til å komme seg til byen på tidspunkt som passer. Det er heller ikke aktuelt å ta buss, for det tar jo tre timer. I tillegg er jeg opptatt av at det skal være gode fritidstilbud for ungdom og at det skal være fint for ungdom å bo i distriktene, sier hun.

Oppdalingen sier at ungdommer i Oppdal kan komme til henne om det er saker de ønsker hun skal ta med til UFT.

– Det blir vel rundt seks-sju møter i året og da møtes vi på halvveien, sier hun.

– Hva er det beste med å være med i UFT?

– Det er rett og slett folkene. Vi har det utrolig trivelig sammen. I tillegg har vi en stor påvirkningskraft og vi skal nå jobbe for å bli bedre kjent blant ungdommen, sier hun.