I 2017 ble det utført totalt 12 733 abortinngrep i Norge. Aldri før har antall aborter i Norge vært lavere, selv om antall kvinner i fertil alder øker.

Norge er dermed landet i Norden med færrest aborter per 1000 kvinner.

I 2016 ble det utført 13 169 abortinngrep, det vil si at det fra 2016 til 2017 var en nedgang på tre prosent, skriver NTB.

Abortraten blant per 1000 kvinner i fertil alder i Norge, har falt fra 11 i 2016 til 10,6 i fjor.

Nedgangen skyldes ifølge folkehelseinstituttet en markant nedgang i tallet på uønskede svangerskap blant kvinner under 25 år.

– Ungdomskullene etter 2006 er blitt flinkere til å beskytte seg mot uønskede svangerskap, blant annet gjennom en endret prevensjonsbruk. Den adferden tar de med seg inn i voksenlivet, sier overlege Mette Løkeland i Abortregistret ved Folkehelseinstituttet.

Hun tror det er flere årsaker til nedgangen.

– De siste 15 årene har det vært en sterk utbygging av helsestasjoner for ungdom. Prevensjonsmidler har dessuten blitt billigere på grunn av statlige subsidier. I 2015 ble spiral og p-stav inkludert i denne ordningen, sier Løkeland.

Det er særlig langtidsvirkende prevensjon som p-stav som får æren for fallet.

– Bruk av p-stav har mangedoblet seg de siste ti årene, spesielt blant de yngste, sier Løkeland.

Abort ved hjelp av medikamenter ble innført i 1998, og siden 2008 har dette vært den mest brukte metoden. Nesten ni av ti aborter ble gjennomført med medikamenter i fjor.

95,7 prosent av abortene i fjor var selvbestemte og 81,2 prosent var utført før niende uke.

Aborttallene er lavest i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Aust-Agder. Der ble det i 2017 utført mellom 7,2 og 8 aborter per 1000 kvinner. Fylkene med høyest aborttall er Finnmark, Troms og Oslo med 13,6 og 13,5 aborter per 1000 kvinner.

I Sør-Trøndelag ble det i 2017 utført 10,4 aborter per 1000 fertile kvinner.