20 år med skolemusikal: Ny 10. klasse - ny triumf

foto