foto
Christy ved Kletthammer nedre, der tipp-oldeforeldra budde. Foto: Privat

Christy skulle finne gården oldemor forlot i 1903. Hun fant mye mer