Erik Innerdal skal til å legge nytt topplag på ei brukt ski, og får noen råd fra Hals. Foto: Morgan Frelsøy

Én bokstav på skiene utgjør en stor forskjell

For skimaker Endre Hals er det ikke om å gjøre å selge flest mulig ski, men at de varer lengst mulig.