Agne M. Furunes Katinaite er valgt til leder av Oppdal Ungdomsråd for skoleåret 2016-2017. Hun avløser Tobias Ørstad som har vært leder i to år.

Samtidig ble Joakim Størvold valgt til nestleder for samme periode.

Valgene fant sted på ungdomsrådets møte denne uken.

Det er også Agne og Joakim som skal representere Oppdal på ungdommens fylkesting i Selbu i slutten av måneden.