Også ute i selve Orkla finnes det mange stedsnavn; både øyer, holmer og kulper har vært viktige holdepunkter for orkladalingene. På bildet ser vi Pollen utenfor Aunan i Rennebu, kjent for mange laksefiskere. Navn med Poll- finnes veldig mange steder, og trolig finnes det en sammenheng med poller/polder i frisisk og nederlandsk, «oversvømt land». Noen kilometer lenger sør i elva ligger hølen Parris mellom bratte elvesider. Ei forklaring på dette pussige navnet er også med i boka. Foto: Morgan Frelsøy (arkiv OPP)

Skrev bok om navn langs elva, men hva betyr egentlig Orkla?

Elva Orkla er utgangspunktet når professorene Stian Hårstad og Ivar Berg har skrevet bok som følger elva fra Oppdal til Orkland.