Bli med saubøndene Stig og Anita til reindriftsfamilien. – Vi vet for lite om hverandre

Oppdalsbøndene Anita og Stig har de siste årene fått komme tett innpå reindrifta i Ilfjellet. Nå er vinterturen blitt årets høydepunkt for dem.