Hver uke tar vi et lite dypdykk i Opdalingens over 80 år gamle og svært omfattende arkiv. Her har vi plukket fram noen notiser som viser litt om hva som var gangbart lesestoff den gang da. Bli med oss tilbake til fortiden; god lesefornøyelse!

Fredag 27.9.1935

Langt havrestrå

Havrestrået på Torve på 1.81 er nu overtruffet. I Prestmoen hos Sivert Brenden har de funnet et strå på 1.83 m.

Mandag 21.9.1987

Stjal bil og rømte

De likte seg tydeligvis ikke i Oppdal, de to nordlendingene som torsdag ble pågrepet av politiet. Da hadde de stjålet en bil ved den colombianske ambassaden, pluss at de hadde begått en del andre lovbrudd. Da de hadde klarnet opp etter et opphold i fyllearresten, ble de anbragt på et rom ved Turistheimen. Senere på natta stjal de nemlig en Peugeot 505-modell, som sto parkert i Vinkelveien. Det er foreløbig ingen spor etter rømlingene.

Torsdag 22.9.1966

Mannsmøte

«Mannsmøte» er nesten som et fremmedord. Det er helst «kvinnemøte» vi er kjent med. Og vi kvinner nesten vasser i foreninger og kosekvelder. Skulle vi ikke være enig om å «puffe på», så våre mannfolk kunne få en riktig kosehelg den 1.-2. okt. Da blir det nemlig «mannsmøte» på Stølen skole – samling ved kaffebordet lørdag ettermiddag. Det er det første i sitt slag her i Oppdal og både unge og eldre mannfolk blir hilst hjertelig velkommen dit. Program i neste nr. av Opdalingen.

For Trøndelag krets av Indremisjonen, Elise Flaten.

Fredag 21.9.1934

Vilde skyte et herredstyremedlem

- En mann i Rennebu blev i herredsrett dømt til 40 dagers fengsel (betinget dom) for å ha truet med å ville skyte herredsstyremedlem Erik Myrmo. Rettsmøtet holdtes på Berkåk. Retten administrertes av kst. sorenskriver Breien. Meddommere var de to opdalinger Martin Lien og Knut H. Rolvsjord.

Mandag 25.9.1995

Dårlig hørsel?

Oppdal hørselhemmedes forening markerer ei landsomfattende aksjonsuke med stand på torget i dag, mandag. – Det har skjedd mye positivt for hørselshemmede i Oppdal. Flere, blant annet bankene, har lagt inn skrankeslynge. Men i Oppdal som i resten av landet viser det seg at det offentlige, her kommunen, ofte er tyngst å få med på å installere utstyr for å hjelpe hørselshemmede. Vi har rettet flere forespørsler om å få teleslynge i kommunestyre-salen og skrankeslynger på kontorene, men ingen ting skjer. Vi ønsker å få flere medlemmer, blant annet for å kunne øve press på kommunen, sier Fredbjørn Svendgård.

Torsdag 22.9.1938

Overfall på Nordskogen

For noen dager siden blev forøvet et overfall på en ung pike mellem Krokann og Fagerhaug. Piken kom syklende efter veien. Plutselig dukket en person op og rev syklen fra henne. Efter hvad piken selv fortalte brukte han grov munn og kom med trusler. Under episoden kom der en bilist kjørende. Piken sprang i mot bilen med opstrakte armer og sa at hun var blitt overfallt. Bilisten ledsaget henne til nærmeste hus, og derfra blev hun ledsaget videre til sitt hjem. Piken var selvfølgelig helt fra sig selv av skrekk efter overfallet.

Torsdag 17.9.1964

Død over moskusoksane!

På Engan var det eit stort moskusokse-møte. Det vart ikkje gjort noko vedtak, men det vart understreka at dei ikkje ville sjå desse oksane lenger. Den som først syner seg vil bli skoten. Folket i Engan-krinsen står samla om kravet. Det er ikkje bøn for anna. Folket der oppe vil ta saka i si eige hand og er budd på å ta følgene.

Mandag 20.9.1937

Vasskrig i Drivdalen

På en gård i Drivdalen har de nu i 60-70 år tatt vann fra en brønn. Nu har også to av hans gode naboer besluttet å ta vann fra den samme brønn. Dette vil den førstnevnte ikke finne sig i, da han frykter for at han kan bli vassløs til vinteren. Det holder nu på og brygger op til en rettssak om brønnen som ligger på den fjerde nabos eiendom, meldes til oss fra Drivdalen. Det er med andre ord temmelig uhyggelige utsikter mot vinteren.

Torsdag 22.9.1966

Etterlyste jenter funnet på Ulsberg

To jenter i 15 års alderen fra Trondheim som ble etterlyst i radio og TV, kom lørdag til rette på Ulsberg. Foreldrene til den ene jenta har hytte på Ulsberg, og der var de da naboer oppdaget dem. Jentene forsvant tirsdag i forrige uke, og før de kom til Ulsberg hadde de vært en tur til Oslo. Antakelig har ikke oppholdet i «tigerstaden» bare vært av det gode, og lørdag tok de så inn på hytta i Ulsberg.

Mandag 20.9.1937

Elendig gatebelysning

har det bestandig vært her på Sunndalsøra og enda mere elendig er det iår som ikke de stakkars lyktene som finnes er tendt. Skal man gå ut en tur så må man føle sig frem med stor varsomhet og det er ikke rart om man under slike forhold blir forledet til «mørke gjerninger.» Vi ønsker derfor litt kunstig lys mens vi venter på måneskinnet.

Mandag 20.9.1937

Motorsyklist havnet i tre

Fredag kveld kolliderte to biler ute ved Aalvundfossen. Den ene bil var fra Aalvundfjord og den andre var en privatbil fra Trondheim. Begge biler blev en del ramponert og lensm. Fredriksen blev tilkalt for å opta forklaring. Det sensasjonelle ved affæren var imidlertid at mens bilene stod slik i kollisjonsstilling, kom en svensk motorsykkel susende, tørnet mot Trondheimsbilen og rytteren blev tilslutt hengende i et tre. Merkelig nok kom ingen mennesker tilskade.