Feiret forvandlingen fra sandørken til aktivitetsoase