foto
Tilde Strand Bogen (20) gir ut «Avhandlinger om skred» som også tar for seg snøskredet ved Klevgardan fra 1868, som er Norges dødeligste snøskred gjennom historien. Foto: Foto: Helge Hansen / Montag

Tilde (20) med diktdebut om Norges dødeligste snøskred