Det er i år 20 år siden pilegrimsleden ble høytidelig åpnet av kronprins Haakon ved vestfronten av Nidarosdomen.

Jubileumsfeiringen er ment å være et tilbakeblikk, en feiring av suksessene, men også med fokus på pilegrimsprosjektets fire pilarer; kirke, kultur, næring og mijlø, forklarer Haftor Skjeldstad, leder for pilegrimsutvalget i Oppdal.

Pilegrimsleden er 634 km lang og hovedkontoret, Nasjonalt pilegrimssenter, ligger i Trondheim, med fire pilegrimssenter underveis, Oppdal og Rennebu hører til under Pilegrimssenteret på Dovre som favner om totalt syv kommuner.

Jubileumskonferansen strekker seg over to dager, og den første dagen på torsdag blir det åpningsforedrag og visning av filmen "The Path to Nidaros".

Utpå dagen blir det forskjellige presentasjoner, blant annet et innlegg om leden fra 1997 til 2017, informasjon om Nasjonalt pilegrimssenter, om markedsføring av leden og om europeisk kulturvei og internasjonal satsning.

Konferansens andre dag er viet pilegrimsprosjektets fire søyler; kirken, kultur, næring og miljø, samt at det vil bli satt ekstra fokus på innsatsen til alle de frivillige langs leden.

På slutten av fredagen skal man ikke se 20 år bakover i tid, men 20 år framover i tid; hvor er leden i 2037. Avslutningsforedraget blir holdt av preses i Den norske kirke Helga Haugland Byfugllien.

Både generalsekretær i Den norske turistforening Nils Øveraas, Pilegrimsprest i Hamar bispedømme Lars Erlend Kielland, direktør for Nidarosdomens restaureringsarbeider Steinar Bjerkstrand og direktør for kulturminnefondet Simen Bjørgen, er noen av de som skal bidra under konferansen.

Konferansen er blitt bekyldt for å være i overkant topptung, noen Haftor Skjeldstad ikke er enig i.

- Dette er en jubileumskonferanse der vi skal feire pilegrimsledens 20 år, og da er det naturlig å trekke fram både samarbeidspartnere og fagfolk som har vært med å bygge opp under pilegrimsprosjektet, forklarer Skjeldstad.

- Samtidig så vil vi også fokusere på det vi kaller de fire grunnpilarene våre, der vil kirkens, kulturens, næringslivets og miljøets roller bli tatt opp. Og er det en ting som er hevet over enhver tvil så er det viktigheten av at frivillige stiller opp og bidrar, understreker Skjeldstad.

Han understreker at konferansen er åpen for alle som vil være med å bidra, komme med innspill og delta i diskusjonen, og forteller samtidig at et hundretalls deltakere allerede er påmeldt.

- Det synes jeg er et bra antall deltakere, spesielt med tanke på at for eksempel den lokale næringskonferansen samler cirka 200 og alle deltakerne har adskillig kortere reisevei.