- De som kaster søppel i naturen er natursvin

foto