- Verdien av Dovrebanen har vært viktig i hundre år og vil også være det i de neste hundre

foto