Et levd liv presentert i ord og toner på dialekt

foto