Dialektprisen deles ut i regi av Oppdalsbanken, Opp og Notabene. Ingeborg Donali, som har gitt ut Oppdalsordboka, er med i komiteen for utvelgelsen av årets dialektprisvinner sammen Anne Grete Hoelsether, Ruth Mellemseter og Per Roar Bekken. Prisen har blitt delt ut siden 2008.

I 2007 kom Ingeborg Donali med ei ny og utvida utgave av dialektordboka «Oppdaling. Ord og uttrykk». Dette la grunnlaget for et fond som skulle finansiere drifta av et dialektlag, og utdeling av en dialektpris.

Dialektprisvinneren for 2017 er Sonja Skorem.

- At jeg skulle bli tildelt denne prisen, hadde jeg aldri trodd. Jeg ble overrasket da Anne Grete Hoelsether ringte meg og spurte om jeg var ledig i kveld. Hun spurte om jeg hadde anledning til å ta turen til OMM og da jeg spurte om hva som skulle skje, sa hun bare «hadet» og la på. Jeg sjekket opp på nett og da fikk jeg bange anelser om hva som skulle skje, sier Skorem etter at hun mottok prisen.

Hun forteller videre at hun ikke er redd for å snakke oppdaling i riksmedia.

- Å få denne prisen er veldig trivelig og er et minne for livet, sier Skorem.

Til Opdalingen forteller prisvinneren at det var kjempeartig og overraskende å motta prisen. Hun forteller videre at dialekt ikke er noe hun har et fokus på, men at hun er seg selv i alle sammenhenger.

- Jeg synes det er veldig artig når det blir fremhevet at jeg er oppdaling. Jeg liker å prate skikkelig oppdaling slik at folk nesten ikke skjønner hva jeg sier, sier hun.

- Hva betyr denne prisen for deg?

- Jeg føler meg stolt, skikkelig stolt over å være oppdaling. Og det er noe jeg har bestandig vært, sier hun.

Juryens begrunnelse: Årets dialektprisvinner har vært i nyhetsbildet i Oppdal i mange år og har måtte svare på spørsmål fra media i mange ulike sammenhenger. Og da har det bestandig vært på ekte oppdaling. Hun har ikke bare vært en flott ambassadør gjennom god bruk av oppdalsdialekta, hun har også gjennom mange år formidlet oppdalskultur gjennom sitt daglig arbeid. Hun har vært kreativ i markedsføringen av butikken og bygda gjennom kulturelle satsinger og ikke minst gjennom strikketogene. Det har skaffet Oppdal og butikken PR langt utenfor kommunegrensen. Hun sørger for å bevare oppdalskultur innenfor husflid, søm og strikk gjennom arbeidet på Husfliden i Oppdal, samtidig som hun er en flott, muntlig kulturbærer gjennom å bruke oppdalsdialekten.

Disse har vunnet dialektprisen tidligere:

  • 2008: Marie Veggen Hinseth

  • 2009: Tor Sneve

  • 2010: Aase Anita Midtskog

  • 2011: Tomas Strømsvik Breen

  • 2012: Ingrid Hegdal

  • 2013: Tore Viken

  • 2014: Imre Aalbu

  • 2015: Ola Husa Risan

  • 2016: Astrid Volden