Utvikler pilegrimssted etter historiske myntfunn

foto