- Å få musikere inn i barnehagen gir en annerledes og fin opplevelse for barna