Mandag 4.9.1939

Europa brenner og blør

Vi så ganske mørkt på situasjonen da vi skrev krigsbetraktningene til siste avis. Man ventet en katastrofe hvert øyeblikk og man fikk ikke vente lenge før det braket løs. En krig kraftigere og mere intens enn noensinne herjer Europa og den gamle kultur rystes i sine grunnrøtter.

Fredag 5.9.1975

Arbeidsmarkedet

Arbeidsformidleren melder at det er bare 8 ledige i Oppdal for tiden. I fjor på samme tid var tallet 10. I Rennebu er de tilsvarende tall 5, mot 1 i fjor. Ellers blir yrkesrettlederen å treffe på kontoret førstkommende tirsdag.

Torsdag 8.9.1938

Flere moskusokser på Dovrefjell

Det er nu kommet 2 moskuskalver til Stølen i Drivdalen. De holdes i fangenskap for senere å slippes. Det er også noen dyr på Aandalsnes som ikke kan komme opover på grunn av togforstyrrelsene. Det er planer oppe om å benytte a-s Opdalsstens taugbane og frakte dyrene op på Sæterfjellet for så å føre dem innover til gammeldyrene.

Torsdag 8.9.1960

Vognill skule

I siste skulestyremøte vart endeleg vedteke planar for Vognill skule. Det blir en paviljongskule og samla overslag blir på kr. 489 100, - Skulen blir bygd noko bakanfor den gamle slik at arbeidet med nyskulen ikkje kjem til å hindra at ein held skule i gang i den gamle. Tufta er uvanleg fin. I kostnadsoverslaget er rekna med ein romsleg leikeplass. Det skulle soleis liggja godt tilrettes for ein 7-delt skule på Vognill.

Mandag 5.9.1938

Lappene moderniserer

Nordlandsposten forteller at Tromsø i disse dager har besøk av en lappefamilie hvor konen kjører sitt lille barn i barnevogn. Det er første gang man har sett lappene benytte sig av så moderne kommunikasjonsmidler.

Tirsdag 6.9.1983

Skremmende arbeidsledighet

Ungdommen i Oppdal får ikke arbeid. Arbeidsledigheten nå på høsten er fordoblet i forhold til i fjor. Det er i alt et hundre og elleve arbeidsledige i Oppdal i dag. Av disse er seksti-en kvinner og femti menn. I fjor var det tjue-seks arbeidsledige kvinner og tjue-sju arbeidsledige menn på denne tida. Til sammen i fjor var det femti-tre arbeidsledige. Arbeidskontoret ser ingen spesiell lysning framover. Det vil bli satt i gang diverse tiltak i september, slik at ledigheten blir noe mindre. Men på litt sikt vil korttidsansatte/sesongansatte være uten jobb, og da går de mot ledighet. Dystre utsikter.

Torsdag 5.9.1946

Flyttet

I et av de siste nr. av Opdalingen ble det opplyst fra Sunndal, at telefonsentralen på Gravem er tilflyttet mere sentrum. Dessverre kan man fra Lønset meddele det motsatte, at sentralen der er i sommer fraflyttet sentrum, skriver en Lønsetbygg til Opdalingen.

Torsdag 8.9.1938

Meldte hele herredstyret til politiet!

Sensasjoner fra en Gauldalsbygd.

Det skjer litt av hvert i Trøndelag også. Nu er f. eks. et helt herredstyre i en av bygdene i Gauldal meldt til politiet av en av bygdens innvånere. Og det er ikke småting han anklager herredstyret for, forteller Nidaros. Både dokumentfalsk, forsøk på pengeavpressing og ærekrenkelse og bedrageri. Det er nesten ikke til å tro, men anmeldelsen foreligger altså og har vakt stor opmerksomhet. Om den kan føre fram er en annen sak.

Torsdag 11.9.1952

Vanskelig om lærere

Det syner seg å være vanskelig å få tak i lærere. Oppdal skolestyre har hatt vansker med å få lærerkrefter til Engan og Storlidalen.

Fredag 6.9.1935

Telefonen til Skardalen

er nu blitt en virkelighet. Arbeidsfylkingens kontor der ute er nu kommet i telefonforbindelse med bygda. Til glede og gagn ikke bare for dem som er arbeidere i arbeidsfylkingen, men også for alle de andre som bor der ute.

Mandag 4.9.1939

Vanskeleg um nytt

er det no um dagane. Det er så store ting som hender ute i verda at det er naturleg at folk ikkje ansar det små.