Nabokommunene støtter initiativet til et minnesmerke

foto