Kraftlagspenger: Disse 12 deler 313 000 kroner

foto