Midtbygda er en krets der det skjer mye positivt, og flere mener at Ivar Vognild er en person som bidrar sterkt til denne positive utviklingen.

Noen trekker linjer til Hellaug Fjøsne, som rundt århundreskiftet startet handelsvirksomhet og drev bakeri, meieri og høvleri, og var en drivende kraft på Midtbygda.

Ved å satse både kapital og arbeidsinnsats har Vognild gjennom utbygging av boligfeltet på Vognill bidratt til ny utvikling og optimisme på Midtbygda.

–Jeg setter veldig stor pris på å få Ukens blomst fra Opdalingen, men det er mange som bidrar til den positive utviklingen, sier Vognild litt beskjedent.

Han nevner blant flere ildsjelene ved Vognildsbua som fikk i stand en festival, og den positive utviklingen med utbygging av skole og barnehage.

–Jeg synes jo at det er spesielt artig at så mange unge med barn har etablert seg i det nye boligfeltet, forteller Vognild, som innrømmer at det var et sjansespill å investere så mye i et boligfelt.

–Noen ganger lurte jeg på om jeg ikke skulle brukt energien på noe annet.

Han forteller at salget av tomter gikk tregt i starten, men at det nå har løsnet.

–Nå er åtte tomter solgt og interessen er stor, forteller Vognild.

Vognild har også drevet med bilberging i 20 år, men forteller at det var en jobb som i lengden ble vanskelig å kombinere med barn og familieliv.

Sammen med Kjell Arve Husby og Torbjørn Orkelbog var han også med på å få i gang Topptrim-tilbudet i Oppdal.

–Det er jo artig å se at noe en var med på å sette i gang for 20 år siden fortsatt har liv laga, sier Ivar Vognild.