Sagde i stykker slipset - og røpet navnet på dugnadshuset

foto