- Fylkets Trafikksikringsutvalg i Sør-Trøndelag engasjerer seg i trafikkopplæring for de minste skolebarna. Laffen og Kikkas høstturnè med trafikkteateret, gjennomført med midler fra FTU og NAF avd. Sør-Trøndelag, er nærmest blitt en tradisjon, skriver Christel Aas, for «Laffen og Kikka» i en pressemelding.

I løpet av uke 42 får de yngste elevene ved 10 skoler i fylket besøk av trafikkteateret og forestillingen «Ville veier og vrange skilt».

Turnèen starter i Skaun og avsluttes i Oppdal. I Oppdal er det Aune barneskole og Midtbygda skole som får besøk av teateret.

- I «Ville veier og vrange skilt» trekkes ungene inn i gjenkjennelig trafikksituasjoner som de møter i hverdagen. Med alvor og skjemt, sang og musikk settes fokus på skilt, trafikklys, kryssing av vei, refleksbruk, busskultur og utfordringer som må takles av en liten, myk trafikant, står det videre i pressemeldingen.

Om forestillingen

«Laffen vil gjerne være først, størst og best. Han elsker konkurranser særlig når han ser en mulighet for å vinne over Kikka. Konkurranse kan være vel og bra så lenge de skjer i trygge omgivelser på hjemmebane, litt verre blir det når de to vennene skal bevege seg ut i trafikken. Der Kikka er forsiktig er Laffen både fryktløs og kunnskapsløs og de trenger både råd og hjelp fra sitt unge publikum for å nå målet».