Dette korpset river seg løs fra trauste marsjer

foto