Torsdag 18.9.1952

Brann ved Dørum handelslag

Ved Dørum handelslag i Oppdal var det tirsdag ettermiddag et farlig branntilløp. Det begynte å brenne i en vedbod under lageret og flammene slo helt opp til taket. Betjeningen klarte imidlertid å slukke ganske snart. Man vet ikke hvordan ilden oppstod, og det blir i denne forbindelse nevnt at ingen av betjeningen ved handelslaget, to herrer og to damer, røker, - iallfall ikke i arbeidstiden. Bestyrer Grytbakk kom hjem fra fjellet i det øyeblikk flammene slo ut. Han er en av de få i Oppdal som er ferdig med jakten etter å ha skutt en reinsbukk, blir det meldt.

Torsdag 18.9.1941

Tyveriene

her på Sunndalsøra fortsetter og vi gjentar anmodninga til publikum om å passe sine saker. Sykler ser ut til å være en eftertraktet vare og disse må man ta særlig vare på. Heller ikke bør man legge pengeboka si under hodeputa, for da risikerer man at puta er litt lavere når man våkner. Forleden natt ble det gjort innbrudd i et kontor for et herværende firma, hvor kassabeholdninga ble tatt.

Fredag 13.9.1935

Jotunbygget

er et tidligere Opdalsbygg. Det er tidligere enn det vanlige maskinbygg. Bygget fikk forsøksleder Foss gjennem I. R. Skarsem fra Arnt Bjørgen. Det kunde således med god grunn vært kalt Opdalsbygg. Bygget er selvfølgelig blitt foredlet efter alle kunstens regler. Bygget er nu blitt forsøkt i Opdal, på Skarsem. En åker som blev høstet ifjor hadde særlig tungtveiende korn.

Torsdag 17.9.1964

Museumslaget

skal ha årsmøtet sitt søndag. En av våre eldste medarbeidere har bede oss minne om dette årsmøtet. Vi gjer det så gjerne for vi er heilt samd i at folk meir mannjamt bør bli med i arbeidet for å verne om det som fortel oss om eldre tider i Oppdal. Museumslaget er eit lag som skal syne oss trekk frå bygda slik som ho var og knyte gamalt og nytt saman til eit heile. Så mange som mogleg bør møte opp på årsmøtet.

Mandag 12.9.1938

Betleriet ved dørene innbringer 2-3 millioner

Antallet av omstreifere i vårt land er gått ned den siste generasjon fra 5000 til nu 1600, oplyser pastor Olav Skarstein i en samtale med Dagen. Imidlertid er tallet av de hjemløse menn, løsgjengerne, uhyggelig stort. Man regner med 5000-6000 mann. Løsgjengerne lever for det meste av tiggeri og småhandel. Det tigges årlig inn ganske store summer ved dørene i vårt land. Regner man ca. 1 krone pr. mann pr. dag, kommer man op i et beløp på 2-3 mill. kroner pr. år. Erfaring viser at løsgjengere bruker optil 75 pct. av disse penger til alkohol.

Torsdag 13.9.1951

Sammenknytting av E-verkene i Oppdal og Sunndal?

For å hjelpe de ytre distrikter.

Den kritiske strømsituasjon i de ytre Nordmørs og Romsdalsdistrikter har reist spørsmålet om å knytte sammen Sunndal Kraftlags linje i Øvre Sunndal og Oppdal Elektrisitetsverks linjer i Oppdal. Det er en avstand på ca. 10 km. mellom disse to linjene. Oppdal har et overskudd på ca. 1000 kW. som da kunne overføres gjennom Sunndal Kraftverk og Aura kraftanlegg til Istad for videre fordeling til Molde og Kristiansund.

Mandag 12.9.1938

Ved Nordmøre herredsrett

som holdtes i Stangvik forrige uke, blev kjøpmann Fein, som var tiltalt for ulovlig omførselshandel, idømt 300 kr. i bot subsidiært 30 dagers fengsel.

Torsdag 18.9.1969

Lensmannen i Rennebu

fikk forrige uke oppringing fra en mann som samme dag hadde hatt besøk av to karer som hadde solgt herreklær til meget rimelige priser. Karene ga seg ut for å representere en konfeksjonsfabrikk på Sunnmøre. Mannen som visste at det dagen i forveien hadde vært innbrudd i en klesvareforretning på Tynset, fikk imidlertid mistanke og merket seg bilens nummer. Bilen hørte heime i Bergen og da lensmannen tok kontakt med politiet der, fikk han rede på at eieren er etterlyst for liknende innbrudd, skriver S.-Tr.

Mandag 20.9.1937

Sunndalsøra

Sunndalsøra har fått sin tamme and i likhet med Kristiansunds tamme kråke (treffende?). Den tamme and er snild, rolig, beskjeden og nikker taknemlig når fiskerne mater den. Kristiansundskråka er som bekjent skrikende, skrålende og frekk. Alt efter sitt forhold.