Kultur

Koronaen stoppet tradisjonen, men nå lager skolen julemarked igjen

foto
Lærer Karsten Grøn (t.v), samarbeider på skolekjøkkenet sammen med foreldrene, Marthe Øiamo, Kenneth Jensen, og Gry Engelsjord om å lage drops. Foto: Vollan skole