Sagde i stykker slipset - og røpet navnet på dugnadshuset

Det nye flerbrukshuset på Voll er døpt og åpnet, ikke uten skader for en slipskledd ordfører.
Kultur

Daglig leder i Voll Flerbrukshus AS; Ragnhild Løvseth Øverland, var bunadspyntet da hun ønsket velkommen til den store åpningsfesten ved nærmiljøanlegget på Voll.